lunes, 26 de octubre de 2009

Estació Biològica de Canal Vell (Delta de l'Ebre)

Mes d'Octubre. Toquen més ocellets i vaig a passar una setmana al Delta, concretament a l'estació Biològica de Canal Vell.

Centre de natura on hi ha animals en recuperació (o irrecuperables com es el cas de la milana reial que hi porta més de 20 anys, o el voltor comú i el duc sense una ala), reproducció i reintroducció d'espècies com la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i la tortuga d'estany (Emys orbicularis), i anellament científic d'ocells, o moixons, com els anomenen allà.

Un breu resum doncs:
Vivendes i biblioteca


Sala d'anellamentHivernacle tortugues


Petites Emys

Comparació Mauremys esquerra i Emys dreta.Torre


Milà negre (Milvus migrans)


Voltor comú (Gyps fulvus)


Duc (Bubo bubo)


Martinet menut (Ixobrychus minutus)


Xivitona (Actitis hypoleucos)


Cotxa blava (Luscinia svecica)


Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)


Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)


Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)


Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)


Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)Una anècdota que va sorprendre'm va ser l'inici de la temporada de caça.. Va agafar-me just dos dies abans de marxar, i tal com havia llegit a les normes del refugi, hem van indicar que tanqués les persianes o les llums a partir de les 11h, crec que era, ja que segons quines llunes permetien caçar, i la llum molestava als caçadors, fins a tal punt que havien arribat a disparar contra la façana de l'Estació, o qualsevol casa que els molestés..

També van avisar-me que durant el dia plourien perdigons.. Literalment! Dins l'estació es sentien rebotar sobre l'uralita del sostre, i pitjor si t'atrevies a sortir a contemplar i xerrar amb els caçadors, o més aviat els acompanyats, que els primers estaven molt ocupats al pato! Els perdigons et queien al damunt! Hem va agradar d'estar allà i conèixer i viure l'experiència, però perdent totalment la formalitat, hem va semblar un desfase molt gran!! i una falta de regulació i precaució, també (caçar de nit... a camp obert.. disparar contra façanes per desacord.. )

Per acabar agraeixo la fantàstica estada al refugi de Canal Vell, als responsables de l'Estació i a qui m'hi va adreçar. També per deixar venir a la Nina, la qual es va portar molt bé.